SCHOOLWIKI

Samen beter werken

Welkom

Uit eigen ervaring heb ik ondervonden dat ik soms uren moet zoeken naar een leuke instap of een bruikbaar artikel. Mijn eindwerk zou de opzoektijd naar deze informatie verkleinen. Het gaat om een informatiepunt voor en door de leerkrachten economie/SEI gemaakt. Dit informatieplatform is gebaseerd op het leerplan, waarop elke handleiding zich baseert. Op dit platform kunnen de leerkrachten leuke instappen, videofragmenten, krantenartikels, ... terug vinden. Deze kunnen ze dan gebruiken in hun lessen.

Zoals ik eerder heb vernoemd, wordt dit platform gemaakt door leerkrachten. Dit wil zeggen dat, indien een leerkracht dit wenst, een login kan verkregen worden, om zelf ook informatie te delen. Leerkrachten die deze login niet hebben, krijgen geen toegang tot de schoolwiki. Het informatieplatform wordt opgebouwd zoals een wiki. Het is de bedoeling wikidat de leerkracht informatie kan opzoeken aan de hand van onderwerpen en sleutelwoorden. Men kan eenvoudig foto's, geluidsfragmenten en zelfs een directe link toevoegen aan documenten. Het uiteindelijke doel van mijn eindwerk is een databank met lesmateriaal voor iedere leerkracht. Dit informatiepunt kan in de toekomst uitgebreid worden met andere vakken, maar momenteel ligt de focus op SEI.

Alvast bedankt

Leander Vertenten

Abonneren op Front page feed